AKTUALITY

Počet obyvateľov k 31.12.2019: 1 340

Cudzinci: 22

Prechodný pobyt: 14

Celkový počet obyvateľov: 1 340, z toho: mužov 668, žien 672

Deti mladšie ako 15 rokov: 232, z toho: mužov 132, žien 100
Občania starší ako 15 rokov: 1 108, z toho mužov 536, žien 572
Od 0 do 1 roku: 28
Od 2 rokov do 6 rokov: 77
Od 7 rokov do 15 rokov: 139
Od 16 rokov do 18 rokov: 48
Od 19 rokov do 60 rokov: 778
Nad 60 rokov: 270

Priemerný vek obyvateľov: 39,27

Priemerný vek mužov: 37,22

Priemerný vek žien: 41,31

Prihlásení občania v roku 2019: 32


Narodené deti v roku 2019: 14

Zomrelí občania v roku 2019: 30

Odsťahovaní občania v roku 2019: 24

 


 

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2018 sa narodili:

28.3.2018 Erik  Farkas
24.4.2018 Laura  Imrichová
4.5.2018 Paulína Benčová
28.5.2018 Paulína Gáborová
2.6.2018 Melánia Mellenová
19.7.2018 Matúš Polhoš
26.7.2018 Patrik Kúš

 

Uzavreli manželstvo v roku 2018:

13.01.2018  Boris Bajza  a Diana Kečkéšová
2.2.2018 Mário Chudiváni  a Mgr. Paula Slobodníková
12.5.2018 Ondrej Bohoš a Katarína Šrámková
17.8.2018 Tomáš Németh  a Laura Maceková

 

V roku 2018 sa prisťahovali - vitajte!

 Vladimír Močkor s rodinou č. 376
Juraj Horváth č. 53
Simona Hüttnerová č. 124
Adam  Dekić č. 468
Slavomír Brija s rodinou č. 334
Alena Nemčeková č. 243
Katarína Kučerová a Natália Ungerová č. 259
Ján Farkas a Simona Kováčová s deťmi č. 595
Ľubomír Široký  s manželkou č. 355
Stanislav Jasenka č. 152
Monika Hrbatá č. 360
Paulína Babinecová č. 460
Imrich Hruškár č. 227
Lenka Leváková č. 298
Liliana Klementová, Oliver Klement č. 322

 

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2018 opustili:

29.1.2018  Ing. Štefan Martišek vo veku 70 rokov
8.2.2018 Gabriel Roháč vo veku 66 rokov
23.2.2018 Erich  Šemelák vo veku 44 rokov
25.2.2018 Júlia  Hajnalová vo veku 88 rokov
19.3.2018 Karol Fialka vo veku 72 rokov
21.3.2018 Rozália  Slobodníková vo veku 77 rokov
25.3.2018 Alžbeta   Schreinerová vo veku 96 rokov
2.5.2018 Irena Juhászová vo veku 83 rokov
18.5.2018 Karol Haládik vo veku 70 rokov
26.6.2018 Ján Farkas vo veku 30 rokov
25.7.2018 Štefan Mokráš vo veku 75 rokov
31.7.2018 Karol Bujdák vo veku 67 rokov
6.8.2018 Rozália Mokrášová  vo veku 71 rokov

 

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2018 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2018 sa narodili:

28.3.2018 Erik  Farkas
24.4.2018 Laura  Imrichová
4.5.2018 Paulína Benčová
28.5.2018 Paulína Gáborová
2.6.2018 Melánia Mellenová
19.7.2018 Matúš Polhoš
26.7.2018 Patrik Kúš

 

Uzavreli manželstvo v roku 2018:

13.01.2018  Boris Bajza  a Diana Kečkéšová
2.2.2018 Mário Chudiváni  a Mgr. Paula Slobodníková
12.5.2018 Ondrej Bohoš a Katarína Šrámková
17.8.2018 Tomáš Németh  a Laura Maceková

 

V roku 2018 sa prisťahovali - vitajte!

 Vladimír Močkor s rodinou č. 376
Juraj Horváth č. 53
Simona Hüttnerová č. 124
Adam  Dekić č. 468
Slavomír Brija s rodinou č. 334
Alena Nemčeková č. 243
Katarína Kučerová a Natália Ungerová č. 259
Ján Farkas a Simona Kováčová s deťmi č. 595
Ľubomír Široký  s manželkou č. 355
Stanislav Jasenka č. 152
Monika Hrbatá č. 360
Paulína Babinecová č. 460
Imrich Hruškár č. 227
Lenka Leváková č. 298
Liliana Klementová, Oliver Klement č. 322

 

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2018 opustili:

29.1.2018  Ing. Štefan Martišek vo veku 70 rokov
8.2.2018 Gabriel Roháč vo veku 66 rokov
23.2.2018 Erich  Šemelák vo veku 44 rokov
25.2.2018 Júlia  Hajnalová vo veku 88 rokov
19.3.2018 Karol Fialka vo veku 72 rokov
21.3.2018 Rozália  Slobodníková vo veku 77 rokov
25.3.2018 Alžbeta   Schreinerová vo veku 96 rokov
2.5.2018 Irena Juhászová vo veku 83 rokov
18.5.2018 Karol Haládik vo veku 70 rokov
26.6.2018 Ján Farkas vo veku 30 rokov
25.7.2018 Štefan Mokráš vo veku 75 rokov
31.7.2018 Karol Bujdák vo veku 67 rokov
6.8.2018 Rozália Mokrášová  vo veku 71 rokov

Štatistika za rok  2017

Počet obyvateľov k 31.12.2017: 1348
Počet cudzincov: 9
Počet obyvateľov na prechodnom pobyte: 18

Celkový počet obyvateľov 1348:  mužov  670, žien 678
Deti mladšie ako 15 rokov 244:  mužov 134,  žien  110
Občania nad 15 rokov  1104:  mužov  536, žien  568

Od 0r. do 1 roku: 30
Od 2r. do 6 rokov: 71
Od 7r. do 15 rokov: 143
Od 16r. do 18 rokov: 48
Od 19r. do 60 rokov: 789
Nad 60 rokov: 267

Priemerný vek obyvateľov  39,15:  muži  36,95, ženy  41,32

Počet prihlásených obč. na trvalý pobyt v r. 2017: 26
Počet odhlásených obč. z trvalého pobytu v r. 2017: 38
Počet narodených detí v r. 2017: 16
Počet zomrelých občanov v r. 2017: 21
Nadobudnuté slovenské občianstvo: 1

 

Obec Semerovo Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2017 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

 

Blahoželáme a tešíme sa, že v roku 2017 sa narodili:

3.1.2017 Juraj Otruba
10.1.2017 Klára Kardošová
30.1.2017 Dominik Bašťovanský
25. 4. 2017  Viktória  Hatalová
20. 5. 2017 Matúš  Hozlár
19. 6. 2017 Richard Balogh
24. 6. 2017 Tomáš Gažík
27. 6. 2017 Sofia Filipová
14.7.2017 Natália Mirgová
3.8.2017 Andrej Pípa a Matej Pípa
12.8.2017 Ján Polhoš
4.10.2017 David Ivan
26.10.2017 Julianna Dorota Kendi
13.12.2017 Anna Laura Žigová
19.12.2017 Zara  Farkasová

 

Uzavreli manželstvo:

19.1.2017 Gustáv Tranžík a Nataliia Ilnitska
24.2.2017 Peter Zeman a Adriana Slobodníková
18.3.2017 Miroslav Hozlár a Viktória Haládiková
3.6.2017 Dušan Ivanič a Mgr. Andrea Macháčeková
16.5.2017 MUDr. Miloš Panovčík  a  Katarína Velčická
29.7.2017 Ivan Šlechta a Júlia Bohovičová
19.8.2017 David Ivan a Monika Macková
26.8.2017 Ing. Ľuboš Benčo  a  Mgr. Daniela Havlíková
30.09.2017 Ing. Ondrej Havlík  a  Slávka Mokrášová
21.10.2017 Mgr. Ján Füle  a Ing. Jana Mellenová
4.11.2017 JUDr. Karol Margeta  a  Ing. Ľubica Havlíková
11.11.2017 Juraj Lakatoš  a Jaroslava Jankulárová
18.11.2017 Jozef Bánovský a Nikoleta Ősziová

 

V roku 2017 sa prisťahovali - vitajte!

Gašparíková Alžbeta a Dárius Gašparík č.d. 39
Adriana Zemanová  
Miroslav Hozlár č. d. 624
Martin Slobodník č. d. 572
Monika Macková č. d. 179
Dušan Červenko č. d. 560
Katarína Červenková č. d. 560
Július Kuki a Oľga Kukiová č.d. 181
Ľudovít Lovich s rodinou č.d. 537
Bianka  Káploczká č.d. 556
Radek Mokráš č.d. 562
Mária Horváthová a Diana Bartová č.d. 373
Mário Chudiváni č.d. 464
Helena Molnárová  č.d. 481
Ing. Stanislav Dunajčan s rodinou č.d. 137
Július Ďuráč č.d. 614
Sadri Demiri č.d. 297

 

Obec SEMEROVO so zármutkom oznamuje, že nás v roku 2017 opustili:

 2.1.2017  Anna Chorvatovičová  vo veku 82 rokov 
23.1.2017 Ladislav Slobodník vo veku 82 rokov
31.1.2017 Jozef Šemelák vo veku 73 rokov
13.2.2017 Alžbeta Šuláková vo veku 73 rokov
21.2.2017 Milan Havlík, bývalý spoluobčan vo veku 68 rok
9.4.2017 Juliana Hatalová vo veku 88 rokov
14.4.2017 Milan Gábor vo veku 59 rokov

26.4.2017

Helena Bajlová vo veku 72 rokov
2.6.2017 Iveta Kozáková vo veku 52 rokov
3.6.2017 Mária Macháčeková vo veku 71 rokov
7.6.2017 Jozef Kráľ vo veku 90 rokov
12.6.2017 Helena Hatalová vo veku 76 rokov
18.6.2017 Alžbeta Solárová vo veku 79 rokov
1.7.2017 Helena Šáteková vo veku 84 rokov
2.7.2017 Ladislav Havlík vo veku 76 rokov
18.7.2017 Margita Klimáková vo veku 85 rokov
28.7.2017 Mária Slobodníková vo veku 86 rokov
2.8.2017 Helena Haládiková vo veku 90 rokov
9.9.2017 Štefan  Burdiliak vo veku 62 rokov
16.10.2017 Ján  Vadkerti vo veku 83 rokov
1.11.2017 Ľudovít Hatala vo veku 72 rokov