OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

 

OBEC SEMEROVO
19. októbra 2018, t. j. v piatok,
sa uskutoční


z b e r  p l a s t o v.


PROSÍME OBČANOV, ABY VRECIA S PLASTAMI
V UVEDENÝ DEŇ VYLOŽILI PRED SVOJE DOMY RÁNO,  (pred siedmou hodinou).

 

 

OZNAM

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z..

Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.

 


 

KONTAJNERY NA

CINTORÍNSKY ODPAD

sú umiestnené medzi
starým a novým cintorínom